Valsts pārbaudes darbi

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2022. gada 1. martā.

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa - 16. februārī;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2022. gada 22. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;
 • dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 18. maijā, mutvārdu daļa - 18. un 19. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 1.jūnijā, mutvārdu daļa - 1. un 2.jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 7. jūnijā;