Skolēniem

Stundu laiki

0.     7.30 - 8.10
1.     8.20 - 9.00  
2.     9.10 - 9.50
3.   10.00 - 10.40
4.   10.50 - 11.30  Pusdienas
5.   12.00 - 12.40
6.   12.50 - 13.30
7.   13.40 - 14.20
8.   14.30 - 15.10

 

2017./2018. mācību gada sākuma un beigu datumi

1.-8.klašu skolēniem: 1.septembris - 31.maijs;

9.klašu skolēniem: 1.septembris -21.jūnijs

1.semestris ilgs  no 1.septembra līdz 22.decembrim;
2.semestris 1.- 8. klašu skolēniem ilgs no 8.janvāra līdz 31.maijam;
9.klašu skolēniem - no 8.janvāra līdz 14.jūnijam.

Rudens brīvdienas 23.oktobris - 27.oktobris
Ziemas brīvdienas 25.decembris - 5.janvāris
Pavasara brīvdienas 12.marts - 16.marts

Vasaras brīvdienas
1.- 8. klašu skolēniem:1.jūnijs - 31.augusts

Papildus brīvlaiks 1.klases skolēniem no 5.februāra līdz 9.februārim.


Bibliotekāra darba laiks pēc vienošanās ar M.Mežēviču

Garderobe 7.30.- 16.00

Sākumskolas bērnu
dienas centrs
12.00-17.00 (darba dienās)

Sociālā pedagoga pieņemšanas laiks 10.00-15.00 otrdienās,

kā arī citā laikā pēc vienošanās.

Logopēda nodarbības pirmdienās un trešdienās no 12.50

Pedagogi

1.grupas audzinātājas Liene Zemīte un Ligita Šironova

2.grupas audzinātājas Santa Čulkstāne un Inguna Švarce

3.grupas audzinātājas Anita Vanaga un Ilza Gricmane

4.grupas audzinātājas Iveta Lagzdiņa un Rita Freimane

1.klases audzinātāja Dace Irbe

2.klases audzinātāja  Sintija Garsila

3.klases audzinātāja  Sintija Garsila

4.klases audzinātāja Anita Podkalne

5. klases audzinātāja Dace Kristberga

6. klases audzinātāja Dace Kristberga

7.klases audzinātāja Madara Meževiča

8. klases audzinātāja Eva Leitarte

9.klases audzinātāja  Madara Meževiča

 

Mācību priekšmetu pedagogi:

Latviešu valoda Dace Kristberga

Matemātika, fizika Guntis Ošis

Angļu valoda Elita Kleinhofa - Prūse

Krievu valoda Valentīna Pecenčuka

Sports  Roberts Grīnvalds

Ģeogrāfija, matemātika Anita Podkalne

Bioloģija, ķīmija Agita Rūtiņa

Informātika, sociālās zinības,
Latvijas vēsture, pasaules vēsture  Madara Meževica

Mūzika Eva Leitarte

Vizuālā māksla  Dace Kalmane

Literatūra, informātika,
dabaszinības Dace Irbe

Mājturība un tehnoloģijas

(meitenēm) 5.-9. klasei Kristīne Mihņēviča

Mājturība un tehnoloģijas

(zēniem) 5.-9. klasei Edgars MihnevičsInterešu izglītība 2017./2018. mācību gadā

Nosaukums Skolēni Vadītājs Diena
Ansamblis 1. - 4.klase E.Leitarte ceturtdiena, piektdiena
Ansamblis 5. - 9.klase E.Leitarte ceturtdiena, piektdiena
Robotika 1. - 9.klase S.Garsila trešdiena
Teātra studija 1. - 8.klase D.Irbe pirmdiena
Sports 4. - 9.klase R.Grīnvalds trešdiena
Vizuālā māksla 1. -9.klase D.Kalmane ceturtdiena
Jaunsargi 3. - 9.klase J.Jurkeviča pirmdiena

 

 

Mācību priekšmetu konsultāciju grafiks 2017./2018.mācību gadam.
Dzīvesprieks ir ne tikai veselības liecība, bet arī pats iedarbīgākais līdzeklis, kas atpestī no slimībām.                                                                                              /Smailzs./

Lai paliktu vesels lielās gripas laikā, nepalīdzēs vien vitamīni un tabletes profilaksei. Vajadzīgs vairāk... jāsāk saskatīt saule, kas spīd arī aiz mākoņu slāņiem! Jāiemācās uzsmaidīt pat tad, kad dusmas sakāpušas līdz pašiem augstumiem, un jāatceras, kā ir priecāties vienkārši par to, ka ir šodiena! 

Tad nu daži vitamīni dzīvespriekam!

Paskaties uz visu no smieklīgās puses, un tu to ieraudzīsi /Žils Renārs/

Smiekli labāk saglabā mūsu saprātu nekā vilšanās un sarūgtinājumi /Lesings/

Ja neesat izjutis kārdinājumu pārkāpt kādu no baušļiem, tad ar jums kaut kas nav kārtībā.                                                                                     /Gilberts Čestertons/

Cilvēki, kas tiek uzskatīti par paraugu morāles ziņā, ir tie paši, kas vairs nevar izbaudīt dzīves priekus un atriebjas, traucējot tos baudīt citiem /Bertrāns Arturs Viljams Rasels/

Ja gribi būt laimīgs, mazāk salīdzini sevi ar citiem /Albērs Kamī/

Tas, kam zināms, kā pasmieties pašam par sevi, nekad nebeigs uzjautrināties /Šērlija Makleina./

Neviens nav tik bagāts, lai iztiktu bez Smaida, un neviens nav tik nabags, ka nespētu kādam veltīt Smaidu                                                                            /Deils Kārnegijs/

Dzīvē bez jokiem iztikt ir tas pats, kas okeānā bez glābšanas riņķa /Aristofans/

Ar dzīvi ir tāpat kā ar lugu teātrī: svarīgi ir nevis tas, cik tā gara, bet tas, kā to nospēlē                                                                             /Erskins Koldvels/