Olimpiādes

Apsveicam!

Priecājamies, ka arī mūsu skolas skolēni ir gatavi pacīnīties un pārbaudīt savas zināšanas novada mācību priekšmetu olimpiādēs. Šogad esam piedalījušies jau četrās olimpiādēs. Evelīna Jana Kozuba piedalījusies bioloģijas un latviešu valodas olimpiādēs. Kristers Meijers savas zināšanas pārbaudīja vēstures un fizikas olimpiādēs. Paldies skolēniem par drosmi un uzņēmību, skolotājiem par atbalstu un ieguldīto darbu. Olimpiāžu laiks turpinās un mēs kopīgi gatavojamies jauniem pārbaudījumiem.