Sekmībai

Ieteikums

Izglītības portāls Uzdevumi.lv darbojas kopš 2009. gada un tajā ir reģistrējušies aptuveni 180 000 lietotāju. Saturiskajā datubāzē ir pieejami vairāk nekā 15 000 uzdevumu un vairāk nekā 4 000 teorijas materiālu mācību priekšmetos no 1. līdz 12. klasei, kā arī pirmskolas un augstskolas mācību materiāli un uzdevumi. Sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, portālā tiek izstrādāti kvalitatīvi un dažādu grūtības pakāpju uzdevumi, kā arī teorijas materiāli.

Uzdevumi.lv var lietot ikviens latviski runājošs interneta lietotājs, kurš vēlas pilnveidot savas zināšanas skolas programmā. Reģistrācija un uzdevumu risināšana portālā ir bez maksas. Savukārt, ja skolēns vēlas redzēt uzdevumu atbildes, risinājuma soļus un savu atzīmi katrā mācību priekšmetā, ir iespējams abonēt premium pieeju portālam – „PROF."

Uzdevumi.lv dod iespēju skolām modernizēt mācību procesu un celt skolotāju darba motivāciju. Savukārt skolēniem portāls sniedz iespēju patstāvīgi sagatavoties ieskaitēm, eksāmeniem un apgūt nokavēto stundas vielu ierastā vidē – internetā, kā arī rast motivāciju mācīties un paaugstināt savas sekmes.