Skola


Skolas salidojums

Mīļi gaidīsim Stendes pamatskolas absolventus un bijušos darbiniekus uz skolas 85 gadu jubilejas salidojumu.

Zinību diena

Gaidīsim uz Zinību dienu.

Skolas salidojums

Būsiet mīļi gaidīti uz skolas salidojumu.

Miķeļdienas tirdziņš